Informacje na temat bezpieczeństwa programu do zdalnego kontaktu

Stosowane przez nas oprogramowanie do zdalnego dostępu spełnia wysokie standardy bezpieczeństwa i niezawodności potwierdzone stosownymi certyfikatami. Zostało dopuszczone do stosowania między innymi w placówkach bankowych w Niemczech. Autorzy oprogramowania potwierdzają, że jest ono wykorzystywane w około 100 000 000 komputerach na świecie, również w sektorach bankowym i finansowym. Sesja zdalna zawsze nawiązywana jest od strony klienta, może on w każdej chwili ją zakończyć. Hasło sesji jest jednorazowe - generowane przy uruchomieniu programu zdalnego dostępu.


Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa można znaleźć pod adresem: http://www.teamviewer.com/pl/products/security.aspx

Powrót na stronę kontaktu

Informatyczny szlak dla Twojej Firmy