Oferta dla firm posiadających do 15 komputerów

PORZĄDKOWANIE INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ

Porządkowanie infrastruktury informatycznej obejmuje działania pilne i mniej pilne. Przykład działań pilnych to właściwe zabezpieczenie antywirusowe i odwirusowanie, konfiguracja zabezpieczeń w sieci, czyszczenie i kontrola dysków. Czasami, po uzyskaniu zgody klienta, pewne z tych działań wykonujemy w trakcie audytu. Działania mniej pilne mają na celu wdrożenie dobrych praktyk informatycznych oraz dostosowanie infrastruktury do potrzeb biznesu. Obejmują między innymi wdrożenie procedur tworzenia kopii zapasowych, procedur bezpieczeństwa (hasła i prawa dostępu), instalowanie i wdrażanie potrzebnego oprogramowania, zakupy dodatkowego sprzętu i usług.

Kalkulacja ceny dla fazy porządkowania tworzona jest indywidualnie na podstawie rezultatów fazy audytu, w zależności od uzgodnionego z klientem zakresu prac.

Czy wiesz...

Outsourcing to nowoczesna strategia zarządzania, polegająca na przekazaniu firmie zewnętrznej obowiązków związanych z wyspecjalizowanymi zadaniami, najczęściej niezwiązanymi bezpośrednio z profilem firmy. Dzięki przeniesieniu na partnera zewnętrznego czynności związanych z utrzymaniem odpowiedniej infrastruktury oraz zatrudnieniem pracowników, firma ma możliwość koncentrować zadania wokół swojej podstawowej działalności.

Outsourcing IT zapewnia klientom stałą, profesjonalną obsługę informatyczną firmy.