Oferta dla firm posiadających do 15 komputerów

Oferta szczegółowa

 • Zarządzamy zasobami oraz usługami informatycznymi przedsiębiorstwa (na przykład sieciami, serwerami, stronami internetowymi) +

  Zasoby te obejmują między innymi:

  • sprzęt komputerowy (komputery stacjonarne i laptopy, serwery)
  • drukarki indywidualne i sieciowe
  • urządzenia sieciowe (routery, przełączniki, punkty dostępowe WiFi)
  • oprogramowanie podstawowe i dedykowane
  • wykupione usługi zewnętrzne (poczta, witryny www, dostęp do Internetu)

  Zakres zarządzania pokrywa przegląd i diagnozowanie, czyszczenie i konfigurowanie, czynności serwisowe lub nadzór nad ich wykonaniem oraz rozwiązywanie zaistniałych problemów.

 • Zapewniamy monitoring głównych elementów infrastruktury +

  Instalujemy oprogramowanie śledzące działanie krytycznych systemów klienta, działanie serwerów czy urządzeń sieciowych. Umożliwiamy reakcję na zdarzenia na podstawie generowanych alarmów, dzięki czemu jesteśmy w stanie reagować szybko na zdarzenia, które mogą spowodować utratę cennych danych lub przestoje w pracy.

 • Zapewniamy profesjonalną obsługę informatyczną poprzez właściwy dobór środków informatycznych zgodnie z rzeczywistymi potrzebami firmy +

  Analizując potrzeby klienta pod kątem oczekiwanego wsparcia informatycznego (potrzebne programy, niezbędna wydajność komputerów, prędkość działania komputerów, czasy reakcji, dostęp do danych, zabezpieczenia) dobieramy z dostępnych ofert rynkowych takie rozwiązania czy technologie, które są uzasadnione ekonomicznie i nie utrudniają dalszego rozwoju. Umożliwiamy osiągnięcie oczekiwanego poziomu wsparcia informatycznego bez nadmiernych wydatków.

 • Wspieramy rozwój IT w przedsiębiorstwie zgodnie z rozwojem całej firmy +

  Wraz z rozwojem firmy klienta pojawiają się nowe wymagania na wsparcie ze strony informatyki, jak na przykład: dostęp do informacji, raporty, wymiana informacji z innymi podmiotami czy urzędami, konieczność stosowania podpisu elektronicznego, zabezpieczanie danych. Współdziałamy z klientem na etapie planowania rozwoju firmy w celu optymalnego wykorzystania posiadanych zasobów IT oraz określenia właściwych ekonomicznie kierunków rozwoju IT w firmie. Takie podejście pozwala lepiej wykorzystać środki finansowe.

 • Odpowiadamy za planowanie i realizację dostaw sprzętu i oprogramowania reprezentując interesy klienta +

  Na podstawie bieżącej analizy rynku proponujemy / wskazujemy dostawców potrzebnych komponentów informatycznych biorąc pod uwagę liczne czynniki, które wpływają na całkowite koszty posiadania (cena dostawy, warunki gwarancji - okres i czas reakcji, jakość/niezawodność, wsparcie pogwarancyjne, planowany okres eksploatacji, koszty eksploatacji). W imieniu klienta prowadzimy proces dostaw sprzętu i oprogramowania zapewniając właściwy poziom cen i jakości.

 • Zapewniamy bezpieczeństwo informatyczne na poziomie odpowiednim dla przedsiębiorstwa. Unikamy kosztownych rozwiązań, które wykraczają poza potrzeby klienta +

  Dobór właściwych zabezpieczeń uzależniamy od wymagań biznesu. Analizujemy zakres danych firmy klienta i jego infrastrukturę informatyczną i w oparciu o wynik analizy proponujemy najbardziej właściwe zabezpieczenia. Unikamy rozwiązań, które są w sposób nieuzasadniony kosztowne i na wyrost, albo których wykorzystywanie jest zbyt uciążliwe dla użytkownika. Zastosowanie bezpiecznych rozwiązań pozwala uchronić się przed utratą lub kradzieżą cennych dla firmy danych.

 • Umożliwiamy integrację posiadanych systemów informatycznych zgodnie z potrzebami klienta +

  Dla klientów posiadających zróżnicowane oprogramowanie wspierające problemem może być wymiana informacji pomiędzy różnymi systemami / programami. W przypadkach gdy jest to celowe dostarczamy dedykowane oprogramowanie umożliwiające taką wymianę danych. Pozwala to na dostarczanie danych wspierających podejmowanie ważnych decyzji biznesowych.

 • Zapewniamy ograniczenie kosztów związanych z informatyką oraz podniesienie jakości działania poprzez tani dostęp do wysoko kwalifikowanych specjalistów IT +

  Dla naszych stałych klientów jesteśmy w stanie dostarczyć wybrane usługi IT (aplikacje bazodanowe, hurtownie danych, audyty bezpieczeństwa, witryny internetowe) po konkurencyjnych cenach. Usługi zwykle zbyt kosztowne mogą się stać łatwiej dostępne dla naszych klientów.

 • Logistyka i kalkulacja zakupu komponentów +

  W każdym przypadku analizujemy rzeczywiste oraz planowane potrzeby biznesu klienta dobierając rozwiązania odpowiadające tym potrzebom. Unikamy zbędnej nadmiarowości jako kosztownej i utrudniającej wykonywanie zasadniczej działalności klienta. Przykłady:

  • dostarczanie drukarek dedykowanych dla komputerów zamiast jednej drukarki sieciowej
  • zakup dedykowanych faksów w przypadku posiadania drukarki z faksem
  • zakup indywidualnych kopii kosztownego oprogramowania zamiast zakupu wersji serwerowej.

 • Wykorzystujemy również rozwiązania typu otwartego (open source) pozostawiając klientowi swobodę wyboru dalszych rozwiązań w przeszłości +

  Dyskutujemy z klientem zalety i wady rozwiązań open source w jego konkretnej sytuacji. Pomagamy podjąć świadomą decyzję biorąc pod uwagę wygodę użytkowników i jego dostępne zasoby finansowe.

Czy wiesz...

Outsourcing to nowoczesna strategia zarządzania, polegająca na przekazaniu firmie zewnętrznej obowiązków związanych z wyspecjalizowanymi zadaniami, najczęściej niezwiązanymi bezpośrednio z profilem firmy. Dzięki przeniesieniu na partnera zewnętrznego czynności związanych z utrzymaniem odpowiedniej infrastruktury oraz zatrudnieniem pracowników, firma ma możliwość koncentrować zadania wokół swojej podstawowej działalności.

Outsourcing IT zapewnia klientom stałą, profesjonalną obsługę informatyczną firmy.