Oferta dla firm posiadających powyżej 15 komputerów

Działania w ramach usługi podzielone są na trzy fazy:

 1. Audyt
 2. Porządkowanie infrastruktury informatycznej
 3. Regularne wsparcie informatyczne

AUDYT

W fazie audytu dokonujemy analizy istniejącej infrastruktury (sieć, komputery, oprogramowanie) i wspólnie z klientem określamy rzeczywiste potrzeby informatyczne biznesu. W tej fazie następuje:

 • określenie "bolączek" związanych z informatyką
 • określenie wymagań dla uporządkowanej infrastruktury IT z podziałem na etapy
 • inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania oraz wykorzystywanej infrastruktury
 • oszacowanie zakresu niezbędnych zmian
 • propozycja planu działania z wyszczególnieniem:
  • działań pilnych, które są niezbędne przed rozpoczęciem świadczenia usługi wsparcia
  • działań mniej pilnych, które można realizować w ramach usługi wsparcia
 • oszacowanie kosztów zmian
 • akceptacja planu działania

Czy wiesz...

Outsourcing to nowoczesna strategia zarządzania, polegająca na przekazaniu firmie zewnętrznej obowiązków związanych z wyspecjalizowanymi zadaniami, najczęściej niezwiązanymi bezpośrednio z profilem firmy. Dzięki przeniesieniu na partnera zewnętrznego czynności związanych z utrzymaniem odpowiedniej infrastruktury oraz zatrudnieniem pracowników, firma ma możliwość koncentrować zadania wokół swojej podstawowej działalności.

Outsourcing IT zapewnia klientom stałą, profesjonalną obsługę informatyczną firmy.